انتقاد مولوی عبدالغفار نقشبندی نسبت به عدم استخدام نیروهای بلوچ توسط رژیم ایران

به گزارش رسانک، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهر راسک از بی توجهی مقامات حکومتی جهت استخدام بومی ها در پست های مدیریتی همچون حوزه‌های سیاسی و امنیتی انتقاد کرد. 

مولوی نقشبندی با اشاره به نامه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مرکز بلوچستان شهر دُزاپ به علی خامنه‌ای گفت: محتوای نامه مولوی عبدالحمید خواسته ی اکثریت افراد جامعه اهل‌سنت میباشد. 

وی ادامه داد: همانطور که مولوی عبدالحمید در نامه ی خود ذکر کرده‌، بایستی جوانان بومی در اولویت قرار بگیرند و در اداره ها و پست های مهم حکومتی استخدام شده و به کار گرفته شوند، اما متاسفانه با گذشت ۴۲ سال از عمر جمهوری اسلامی، همچنان، جوانان اهل‌ سنت در اکثر ادارات و سازمان ها استخدام نمیشوند و این امر با واکنش زیادی از طرف مردم، فعالان بلوچ، نخبگان به همراه داشته است.

وی در ادامه اظهار داشت:  ۴۲ سال از حکومت جمهوری اسلامی میگذرد و از میان کرسی‌های مهم کشوری حداقل یک صندلی به اهلسنت و جوانان بلوچ تعلق نگرفته است، زیرا همانطور که پیداست اکثریت تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه سیاسی و امنیتی غیربومی هستند در حالی که تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد سرنوشت یک سرزمین بایستی توسط جوانان بومی و توسط افرادی با شناخت کامل صورت گیرد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*