دولت بر حفظ مهره ای ناکارآمد در استانداری استان بلوچستان و سیستان اصرار دارد

ارسالی 

دولت بر حفظ مهره ای ناکارآمد در استانداری استان بلوچستان و سیستان اصرار دارد. پس از کنار گذاشتن «ماندانا زنگنه سروش» از سمت مدیرکلی دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری بلوچستان و سیستان هیچ کس فکر نمی کرد که این فرد با توجه به عملکرد ناامید کننده و ناکارآمدی در منصب قبلی، بار دیگر بتواند جایگاهی بالاتر را برای خود در استانداری دست و پا کند. 

مدتی پس از این اتفاق انتصابی عجیب از طرف تیم مدیریتی استانداری همه را متعجب کرد و در کمال ناباوری زنگنه به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بلوچستان و سیستان منصوب شد! ولی متاسفانه ماه ها از حضور پوشالی او در این معاونت حساس می گذرد و دستاورد حضور این فرد در این منصب هیچ بوده است. 

او حتی از برطرف کردن مشکلی کوچک یعنی رفع کمبود گاز مایع در سطح استان هم عاجز مانده است. 

آقایان دولتی! ایا انصاف است که نخبگان و استعدادهای استان نظاره گر حضور اینچنین فردی در این جایگاه باشند؟ آیا از میان بومیان استان فرد شایسته تری برای تصدی این جایگاه پیدا نمی شود!؟ به راستی چه حکمتی در حضور زنگنه در چارت مدیریتی استانداری نهفته است؟؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*