بلوچستان دارای رتبه دوم سطح زیر کشت و تولید خرما

رسانک/ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بلوچستان و سیستان گفت: بلوچستان و سیستان دارای ۵۹ هزار و ۵۲ هکتار نخلستان است که ۴۶ هزار و ۸۷۰ هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است. 

وی افزود: بیش از ۵٩ هزار هکتار سطح زیر کشت خرما بلوچستان ٢۵ هزار هکتار آن به رقم مضافتی و ۲۲ هزار هکتار به رقم ربی اختصاص دارد.

طوقی ادامه داد: بلوچستان و سیستان از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید در بین استان‌های ایران رتبه دوم را داراست. 

وی ادامه داد: ۵۶ هزار اصله نهال یارانه‌ای خرمای پیارم برای راه اندازی ۳۵۵ هکتار نخلستان در سه سال اخیر بین کشاورزان استان توزیع شده است. 

امان‌الله طوقی اظهار داشت: عمده سیاست این سازمان توسعه باغات خرما از ارقام خشک و نیمه خشک تجاری و بازار پسند است.

وی در آخر گفت:  بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی بلوچستان و سیستان محصولات زراعی و در ۸۰ هزار هکتار از باغ‌های استان انواع میوه‌های گرمسیری، نیمه گرمسیری و سردسیری تولید می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*