مشکل ساز شدن نبود زیرساخت مخابراتی مناسب در روستاهای شهرستان کسرکند

رسانک/ عدم وجود اینترنت قابل قبول در روستای بوگ در  شهرستان کسرکند برای دانش آموزان، دانشجویان و معلمان مسئله ساز شده است.

در شرایط اپیدمی کرونا که دانش آموزان و دانشجویان بایستی از اینترنت استفاده کنند روستای بوگ و دیگر روستاهای اطراف از این خدمات محروم هستند. 

روستای بوگ با جمعیت فوق العاده فرهنگی می باشد که حدود ۵۰ نفر معلم از ۱۵۰۰ نفر جمعیت خود را شامل می شود، علاوه بر این شامل صدها دانشجو و صدها دانش آموز می باشد که لزوم دسترسی به اینترنت قابل قبول و پرسرعت نیاز مبرم اهالی آن میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*