فرار زندانیان اعدامی در میناب بدنبال تصادف مین بوس حامل زندانیان

به گزارش رسانک امروز ۱۰ خرداد ماه ۹۹ در پی منحرف شدن مینی بوس حامل زندانیان اعدامی زندان میناب ، چند نفر از زندانیان فرار کرده اند.

هم اکنون نیروهای انتظامی و اطلاعات و آگاهی شهر میناب به آماده باش کامل در آمده و جاده های منتهی به بلوچستان را مسدود نموده اند.

تعدادی از این زندانیان اعدامی متعلق به کهنوج میباشند.

تا این لحظه هویت زندانیان و اعدامیان احراز نشده و هیچگونه خبری از مقامات حکومتی در این رابطه منتشر نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*