طرح به ظاهر توسعه سواحل مکران به قصد اضمحلال بلوچستان

رسانک/ جمهوری اسلامی در نظر دارد به بهانه توسعه، سواحل زرخیز بلوچستان را که سکونتگاه چند هزار ساله بلوچ ها بوده با انتقال میلیون ها غیر بومی از دست بلوچها خارج و متصرف شود.

برنامه شوم و استعماری تصرف سواحل بلوچستان از زمانی که علی خامنه ای اعلام کرد در سواحل مکران گنجهای بی نهایتی وجود دارد که استعمار انگلیسی ما را از دسترسی به آن بازداشته است؛ در شیپور پیش بسوی تصرف سواحل بلوچستان دمید؛ رقم خورد.

جمهوری اسلامی در پشت برنامه به اصطلاح توسعه سواحل مکران، اهدافی چندگانه دارد از جمله تقسیم استان بلوچستان و سیستان به چندین استان کوچک، انتقال و سکونت دادن چند میلیون نفر غیر بومی در قسمت های ساحلی بلوچستان و در اقلیت قرار دادن بلوچها می توان نام برد.

تصرف سواحل بلوچستان که دارای پتانسیل بالایی از جمله معادن متنوع ، ترانزیت کالا و بنادر متعدد جهت ترانزیت کالا به آسیای جنوب شرقی و سایر نقاط جهان است، جهت ایجاد تمدن شیعی از نظر مرکزگرایان فارس شیعه جزء ضروریات میباشد.

برخی از روشنفکران، نمایندگان استان، تحصیل کردگان و روحانیون بلوچ، هر کدام به بدلایلی از خود سلب مسئولیت کرده و بدنبال منافع موقت و جزئی خود بوده، غافل از اینکه وقتی به قول معروف “خر انحصار گرایان مرکز نشین از پل بگذرد” این منافع جزئی را نیز از آنها میگیرد.

مردم عادی هم با فقر تحمیلی از سوی حکومت دست به گریبان بوده، فرصت و توان درک عمق فاجعه را بدان گونه که باید، نداشته اند.

برای به شکست کشاندن برنامه های استعماری مرکزگرایان و بدست آوردن حاکمیت بلوچ در بلوچستان ضرورت اتحاد تمام اقشار بلوچ و خود داری از هر گونه حرکت تفرقه آمیزی که انرژی ملت بلوچ را به هدر میدهد، بشدت احساس میشود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*