آموزش خشونت در کلاس های درس بلوچستان

توجه: ممکن است ویدئو برای بعضی ناراحت کننده باشد.)

رسانک/ گرچه در قانون و ورق پاره های جمهوری اسلامی ایران برخورد تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است اما از آنجائیکه خشونت عریان در ذات این نظام و سیستم، بخصوص در مناطقی مثل بلوچستان است، خشونت جز آموزشی بحساب می رود که به چه شکلی بر سر دانش آموز بزنند و به چه شکلی دانش آموزان هم دیگر را تنبیه و تحقیر کنند و شخصیت هم دیگر را از بین ببرند.

دامنه این تحقیر؛ به شخصیت دانش آموز چیزی علاوه بر ترک تحصیل و بار آمدن یک فرد عقده ای، همراه دیگر جرایم در جامعه و خانواده خود را نشان خواهد داد.

ضربه بر سر دانش آموزان در بلوچستان بارها به مرگ دانش آموز منجر شده است، از جمله در روستای چاه علی از توابع شهرستان گه، که دانش آموز پانزده ساله توسط معلم در کلاس با کوبیدن کتاب بر سر، به قتل رسید. علت کوبیدن کتاب بر سر دانش آموز فراموش کردن یکی از کتب در خانه بود.

تنبیه فیزیکی دانش آموزان می تواند عواقب روحی و روانی عمیق خود را در تمام عمر برای دانش آموز به همراه داشته باشد.

از طرفی دیگر وضعیت فلاکت بار معلمان در بلوچستان که بیشترشان پیمان کار هستند و با حقوق ناچیز کار می کنند که البته آنهم در بسیاری از موارد پرداخت نمی شود، هم باعث بی رغبتی معلم در تدریس می شود و هم چنین مشکلاتی که حاکمیت برای معلمان بوجود آورده که در نهایت بر سر دانش آموزان مظلوم فرود می آید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*