به بهانه‌ی انتخاب دبیر طرح توسعه‌ی سواحل مکران

انتصاب پیوسته‌ی خراسانی ها در سیستان و بلوچستان موجی از نگرانی را ایجاد کرده است. این نگرانی بخاطر نگاه صرف قوم گرایی نیست بلکه به این دلیل است که براحتی نیروهای شایسته‌ی بومی از دیده ها پنهان می شوند و نگاه تک قطبی استاندار موجب ایجاد زنجیره‌ای از مدیران خراسانی شده که خیلی از آنها هیچ شایستگی ندارند و صرفا به خاطر قرابت و رفاقت با احمدعلی موهبتی انتخاب می شوند. این نگاه قیم مآبانه‌ی خراسانی ها بویژه بیرجندی‌ها به استان باعث شکل گیری احساس بی‌انگیزگی و سرخوردگی در بین مردم و تهییج احساسات مردم می شود. امید است استاندار و تیم وی برای رسیدن دوستانشان به مقام و پست اینگونه ظلم نکنند. با یک سوال یادداشت خود را به پایان می رسانم. آیا یک بلوچ یا سیستانی با مدارک عالی نه این مدارک خنزر و پنزری نیروهای غیر بومی استان جایگاهی در بیرجند یا سایر شهرهای خراسان دارد.

✍️ حمید بارکزهی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*