پیدا شدن جسد یک شهروند بلوچ در دشتیاری

به گزارش رسانک امروز ۱ خرداد ۹۹ جسد یک شهروند بلوچ به نام حمید کوسگ فرزند بیگول از اهالی عورکی در شهرستان دشتیاری پیدا شد.

جسد بی جان این شهروند بین روستای فقیرزهی و کودیم توسط رهگذران پیدا شده است.

تا لحظه تنظیم خبر عامل و انگیزه این قتل مشخص نشده است.

قابل ذکر است با ناامنی و ایجاد فضای امنیتی در بلوچستان به ارگان های نظامی بودجه بیشتری از سوی دولت تخصیص داده می شود و نیروهای بیشتری جهت سرکوب به بلوچستان سرازیر می شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*