تصرف و غصب پارک شادی چهبار توسط شهرداری و سپاه

به گزارش رسانک به نقل از رصد بلوچستان، شهرداری چهبار با همکاری امام جمعه اهل تشیع و سپاه، زمینی که متعلق به فضای پارک شادی بوده را تصرف و در حال ساخت و ساز می باشند.

زمین پارک شادی چهبار توسط عوامل سپاه با همکاری شهرداری و فرماندار چابهار به صرافی در این شهر که غیر بومی و اهل اهواز خوزستان میباشد فروخته و در حال ساخت و ساز در آن هستند.

با وجود زمین خواری های علنی در سطح شهر چهبار اقدامی صورت نگرفته و مردم بومی که مالک واقعی زمین های خود هستند با تحت فشار قرار گرفتن توسط ارگان های نظامی و اداری وابسته به سپاه به بهانه اراضی ملی منازل شان تخریب و به آتش کشیده و تصرف می شوند.

با توجه به قدرت و نفوذ ادارات زیرنظر سپاه، زمین های مردم بومی و بلوچ چهبار با زور از آنها غصب شده و مالکان واقعی آن را سازمان اطلاعات به بهانه زمین خواری بازداشت می کند.

در دهه های ۷۰ و ۸۰ نیز بسیاری از زمین های مردم بومی به بهانه های مختلف از جمله توسعه اداره بندر و اشتغال زایی و قرار گرفتن زمین ها در مسیل تصرف شده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*