آزادی مولوی عبدالرئوف دشتی پس از دو روز بازداشت

به گزارش رسانک شب جاری ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ مولوی عبدالرئوف دشتی یکی از نزدیکان مولوی کوهی، پس از گذشت نزدیک به چهل و هشت ساعت بازداشت توسط اطلاعات سپاه در شهر دزاپ آزاد شد.

مولوی عبدالرئوف روز دوشنبه پس از احضار و بازجویی توسط سپاه تروریستی پاسداران بازداشت شده بود.

ایشان پیش از این نیز در تاریخ هفتم آذر ماه ۹۸ به همراه مولوی کوهی در مشهد بازداشت و پس از دو ماه بی خبری آزاد شده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*