پیام شما؛مردم روستای سندمیرثوبان حدود چندین سال هست با آمدن فصل گرما و مشکلات همیشگی با ولتاژ برق

مردم روستای سندمیرثوبان حدود چندین سال هست با اومدن فصل گرما و مشکلات همیشگی با ولتاژ برق؛ ک مردم با ولتاژ ضعیف شدید برق روبرو هستند. و تمام وسائل برقی مردم از کار افتاده ، در صورتیکه مکاتبات زیادی داشتیم. چرا به داد ما نمیرسند؟

جایی که دلشون بخواهد یک روزه کارو انجام میدهند مردم این روستا اکثریت کارگر فصلی هستند با هزار بدبختی یک کولر یا یخچالی با این اقتصاد میخرن ظلم بزرگی است که بخاطر نبود برق سالم بسوزند؛ صدای مظلوم، خداوند مهربان میشنود و یک روز ما و شما پیش خداوند متعال محاکمه میشویم و جوابی نخواهیم داشت.

از طرف مردم روستای سندمیرثوبان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*