بیش از صد هزار نفر باز مانده از تحصیل در بلوچستان

به گزارش رسانک، مدیر کل امور اجتماعی استانداری بلوچستان و سیستان با بیان اینکه #مرکز_بلوچستان، شهر #دزاپ و #چهبار بیشترین شمار بازماندگان از تحصیل در استان را دارند، گفت: کودکان کار و ازدواجهای زود هنگام، از جمله عوامل افزایش آمار بازماندگان از تحصیل در استان هستند.

وی همچنین کمبود فضای کافی و نیروی انسانی مناسب را از دیگر مشکلات افزایش آمارهای بازمانده از تحصیل در استان دانست.

این آمار از سوی مسئولان حکومتی در حالی مطرح می‌شود که برخی سیاست های غلط و نژادپرستانه رژیم #جمهوری_اسلامی_ایران در #اقلیم_بلوچستان، باعث رشد شدید بیکاری، فقر مطلق و عقب ماندگی در همه مناطق بلوچ نشین شده است.

آنچه از وضع کنونی بلوچستان مشهود است اینکه با حاکمیت غیربومیان از پهلوی گرفته تا جمهوری اسلامی در این اقلیم نه تنها وضعیت زندگی مردم بهتر نشده بلکه نتیجه معکوس داشته و این رژیم ها همیشه در پی چپاول سرمایه های طبیعی بلوچستان بوده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*