عدم حمایت مسئولان از شهروندان مستعد بلوچ

رسانک/ یک دختر جوان ناشنوای بلوچ به نام زهرا بلوچ‌زهی که تنها با تکیه بر استعداد ذاتی خود و بدون هیچگونه مربی و یا پشتوانه ای هنر نقاشی را با عشق و علاقه و سختی بسیار فرا گرفته در اعتراض به موانع پیش رو و شرایط سخت فعالیت در مناطق محروم آثار خلق شده اش را آتش زد.

عدم حمایت مسئولان و سران دولتی از شهروندان بااستعداد بلوچستان باعث ایجاد حس ناامیدی و گاها ترک بلوچستان شده است. در حالی که بسیاری از همین شهروندان در کشورهای دیگر علی الخصوص خلیج، توانسته اند در رده‌های بالای حکومتی و ورزشی قرار بگیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*