ترور دو شهروند شرق بلوچستان در پیشن

به گزارش رسانک امروز ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ حوالی ساعت هفت بعد از ظهر دو شهروند بلوچ اصالتاً اهل شرقِ بلوچستان در منطقه غریب آباد شهر پیشن توسط افراد مسلح ناشناس ترور شدند.

هویت این دو شهروند زاهد بلوچ با نام مستعار مُراد فرزند درمحمد اهل مَند و فَضَل بلوچ معروف به حَمَّل فرزند الله بخش اهل نذرآباد توسط رسانک محرز گشته است.

این ترور توسط افراد مسلح ناشناس در نزدیکی منزل حمل بلوچ صورت گرفته است.

در سال های اخیر بسیاری از مبارزان آزادی خواه بلوچ در شرق بلوچستان، برای در امان ماندن از ارتش پاکستان از مرز گذشته و به مناطق غربی بلوچستان پناه می برند.

باتوجه به همکاری های رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در زمینه های امنیتی، بسیاری از مبارزان توسط نیروهای امنیتی ایران و سپاهتروریستیپاسداران و یا وابستگان این ارگان ها، ترور شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*