خبر

دوگانگی سیاست رژیم ایران در عمل و شعار توسعه

رژیم جمهوری اسلامی ایران سخن از توسعه در سواحل بلوچستان می زند؛ با این اوصاف خروج تجهیزات از استان و اسکه بندر شهید رجایی در عمل کاملا متضاد با مبحث توسعه ای است که از آن، توسط حاکمیت سخن بمیان می آید چرا که با نظر به تحریم هایی که رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی با رفتارش خود را دچار آن ساخته است در آینده خرید چنین تجهیزات بروزی انجام شدنی نیست. …..ادامه خبر

خبر

مصدوم شدن یک محیط بان در پی درگیری با شکارچیان متخلف در بلوچستان و سیستان

این محیط بان که هویت آن علی ریگی شورکی اعلام شده است در جریان درخواست محیط بانان مبنی بر واگذاری دو راس بره میش کوهی وحشی که بصورت غیرمجاز توسط مالدارها و چادرنشینان زنده گیری و نگهداری می‌شدند، مصدوم شده است. …..ادامه خبر