خبر

جان باختن کودک هفت ساله بشکردی در سایه زیرساخت‌های ضعیف بهداشتی

یکی از بستگان اين کودک می گوید: پس از رسیدن به مرکز درمانی سیت و ماسیتی قرار شد به بیمارستان سردشت انتقال یابد که انتقال او با موتورسیکلت تا ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه طول کشید، ولی در این بیمارستان نیز کاری صورت نگرفت و بیمار به میناب منتقل شد. …..ادامه خبر