ارسالی شما

پیام شما؛فرماندار محترم شهرستان گه و بخشدار محترم لاشار ما اهالی روستای اوگینک محضرتان عارض می شویم.

باتوجه به اهمیت موضوع آموزش وآینده فرزندانمان و اینکه در این برهه از زمان امر مهم آموزش از طریق شبکه آموزش ویا ازطریق اینترنت در حال انجام است. درحالی که …..ادامه خبر

خبر

بحران کرونا و نامه شیراحمد شیرانی از زندان؛ با رویه فعلی بسیاری از زندانیان سیاسی پیش چشم جهانیان قربانی خواهند شد.

به گزارش رسانک به نقل از هرانا– شیراحمد شیرانی، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل در نامه‌ای سرگشاده درخصوص عدم اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و وجود خطر جانی برای …..ادامه خبر

ارسالی شما

پیام شما؛مردم شهرستان راسک هر بار پس از باران با مشکل قطعی اب روبه رو می شوند که از این رو برای رفع تشنگی مجبور به نوشیدن و استفاده از آبهای گل آلود رودخانه هستند.

مردم شهرستان راسک هر بار پس از باران با مشکل قطعی اب روبه رو می شوند که از این رو برای رفع تشنگی مجبور به نوشیدن و استفاده از آبهای …..ادامه خبر