خبر

در اکثر جوامع حکومت به عنوان نهاد سیاسی در برابر اجتماع؛ مسئولیت ها و وظایفی دارد که با توجه به ماهيت آن حداقل امکانات را برای مردم تحت حاکمیت خویش مهیا می سازد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت فاشیستی و ایدئولوژیکی که دارد و نگاه امنیتی که نسبت به ملت بلوچ و دیگر ملل تحت ستم بوجود آورده است آنها …..ادامه خبر

خبر

بیش از دو هزار مبتلا به کووید۱۹ در بلوچستان و سیستان

سران و مسئولان حکومتی رژیم جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست پنهان‌کاری خود با دستکاری در اسم بیماریِ بیماران کووید۱۹ در بلوچستان و سیستان فقط ۳۸۴ مورد را مبتلا به این بیماری ذکر کرده و ۱۶۵۱ مورد را در ردیف بیماران دارای علائم تنفسی حاد اعلام کرده اند. …..ادامه خبر

خبر

جلسه پرسش و پاسخ جمعی از فعالان سیاسی بلوچستان (همایش ملی بلوچستان) با دبیرکل حزب مردم بلوچستان در فضای مجازی

حزبمردمبلوچستان دارای برنامه و اساسنامه است و اعضای حزب بسته به میزان آگاهی، توان، تجارب اجتماعی و تجارب عملکرد سیاسی در بخش های مختلف حزب انجام وظیفه میکنند. اکنون دلیلی برای معرفی اعضا و گفتگو در مورد کارنامه تحصیلی اعضا وجود ندارد. بیش از دو سوم اعضای حزب دارای تجربه و کارِ سیاسی مستمر بیش از سی سال را دارند. در صورت موفقیت و امکان حضور در بلوچستان در مور اعضا اطلاع رسانی میشود. …..ادامه خبر