ما توانستیم پس شما هم می توانید.

رسانک/ سرمایه هر سرزمینی از قشرهای مختلف جامعه آن تشکیل شده است. بلوچستان سرزمین مادری ماست که پیشرفت و آبادانی آن نیز وابستگی مستقیمی به من و شما دارد. اهمیت آموزش و پرورش در دنیای امروز به حدیست که بسیاری از جامعه شناسان آنرا مهمترین نهاد در ساخت یک جامعه موفق می دانند بنابراین لازمه بوجود آوردن پیشرفت و آبادانی نیز بستگی به نوع نگاه ما نسبت به آموزش و پرورش در سرزمین مان دارد.

پیگیری و رفتن به سمت آموزش و آموختن دانش راه را جهت دیمروی باز خواهد کرد که در این میان نقش قشر نوجوان و جوان انکار نکردنی است. بزرگترین سرمایه بلوچستان جوانان هستند بنابراین حرکت و جنبش جوانان_بلوچ به سمت آگاهی می تواند آینده سرزمین مادری را روشن تر کند.

“موفقیت فقط از آن دیگران نیست…
ماهم میتوانیم…
از همین الان…
هیچ چیز غیرممکن نیست…
اگر ما بخواهیم…
اگر ما شروع کنیم…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*