قانون نانوشته سیستم فاسد سیاسی رژیم ایران در حق مردم شهرستان گِه

به گزارش رسانک در جنایتی نابخشودنی در حق مردم شهرستان گه و شهرستان های همجوار پس از مثبت شدن نتیجه ابتلای پزشک اورژانس بیمارستان محمدرسول الله گه با هویت “ف_ه”؛ ایشان بدون توجه به ناقل بودنشان در عملی خودخواهانه با پشتیبانی برخی از مسئولین غیربومی و بومیِ در رکاب غیربومیان قرنطینه خود را شکسته و جهت سفر به تهران در فرودگاه کُنرک حضور یافته است که البته با شناسایی شدن توسط یکی از مسافرین و گزارش به تیم مستقر در فرودگاه از حضورش در پرواز جلوگیری شده است.

طبق اطلاعات رسیده به رسانک شوهر ایشان کارمند قوه قضاییه و از قضات ماضیِ شاغل در تهران بوده و با توجه به نفوذی که در سیستم بیمار و فاسد رژیم جمهوری اسلامی داشته است از قدرت خویش سوءاستفاده کرده و با همراهی دادستان شهرستان نیکشهر، رئیس بیمارستان محمد رسول الله نیکشهر، مدیر داخلی بیمارستان و…. با مصونیت نانوشته ای که برای خود قائل شده است این عمل را صورت داده است. فعلی که اگرچه با هوشیاری مردم بومی نیمه تمام ماند اما باز احتمال شیوع و انتقال یافتن ویروس کرونا توسط ایشان به افرادی که از مسیر گه به کُنرک و افرادی که در سالن انتظار فرودگاه کنرک برخورد داشته بسیار بالا است.

یقینا بهترین راه برای جلوگیری از بروز چنین افعال جنایت آمیزی همان حق حاکمیت ملیِ ملت بلوچ است چرا که تورق تاریخ نیک نشان می دهد غیربومیان هیچگونه حساسیت و دلسوزی نسبت به مردم بلوچ نداشته و نخواهند داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*