خبر

بازگشت دو روحانی بلوچ به زندان بندرعباس پس از اتمام مرخصی

۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ حافظ عبدالحیآرامش و مولوی سعیدآرامش دو روحانی بلوچ اهل شهرستان سرباز که به علت شیوع بیماری کرونا موقتا آزاد شده بودند، تقریباً پس از یک ماه، امروز شهرستان سرباز را به مقصد بندرعباس ترک کردند تا فردا ۳۱ فروردین ماه خود را به زندان بندرعباس معرفی کنند. …..ادامه خبر