کوردستان، خوزستان و بلوچستان دارای کمترین مشارکت در انتخابات

به گزارش رسانک، امروز شنبه ٩ تیر ماه ۱۴۰۳، بر اساس آمار غیررسمی استان های کوردستان با ٢٣ درصد، خوزستان با ٢٩/۶ درصد و بلوچستان با ٣٠ درصد به ترتیب کمترین مشارکت مردم در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست دولت را داشتند.

بر اساس این آمار، بلوچستان با کاهش ٣٢ درصدی مشارکت مردم نسبت به انتخابات سال ١۴٠٠، بیشترین میزان کاهش را در بین دیگر استان ها دارا می‌باشد که نشان می دهد ملت بلوچ بیش از پیش راه خود را با رژیم جمهوری اسلامی ایران جدا کرده است.

در همین راستا، دکتر عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن معتقد است باید این را نظر داشت که در استان بلوچستان و سیستان شمار بالایی از غیربلوچ ها زندگی می‌کنند که خود را به رژیم جمهوری اسلامی ایران نزدیک می‌دانند ولی آنچه بدیهی است، تحریم انتخابات توسط اکثریت مردم بلوچ می‌باشد.

دوشوکی می گوید: “بسیاری از مردم ایران از درد و رنج های بلوچ ها بی خبر هستند و بعد از کشتارهای جمعه های خونین زاهدان و خاش و اعدام های بی رویه بلوچ ها, دشمنی آشتی ناپذیری بین بلوچ و رژیم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و به همین دلیل حدود پانزده درصد از بلوچ‌ها در انتخابات شرکت کرده‌اند.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*