انباشته شدن زباله در سطح خیابان و عدم جمع آوری آن توسط شهرداری زاهدان

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۳، انباشت زباله‌ در خیابان شریعتی شمالی شهر زاهدان و عدم جمع آوری توسط شهرداری در مجاورت مسجد و پارک موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.

در سایه بی کفایتی مسئولین شهرداری زاهدان، زباله‌ در خیابان شریعتی شمالی انباشته شده و بر اثر آن بوی بدی ایجاد شده که تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*