اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری زاهدان بدلیل عدم پرداخت حقوق معوقه

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۳، کارگران شهرداری منطقه ۳ در مقابل سازمان خدمات شهری ناحیه ۳ بدلیل عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه با اعلام اعتصاب تجمع اعتراضی برگزار کردند.

گفته می‌شود که کارگران شهرداری منطقه ۳ ناحیه سه زاهدان با حضور در مقابل درب سازمان همیار تجارت این ناحیه، تجمع اعتراضی و اعتصاب کرده‌اند و دلیل آن این است که از اول سال حقوق و حق بیمه کارگران پرداخت نشده در صورتی که قرار بوده روز گذشته، شهرداری به کارگران معوقات سه ماهه آنها را پرداخت کند.

گفتنی است که بدنبال عدم پرداخت حقوق کارگران، وضعیت زندگی و امرار معاش آنها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و این شهروندان با مشکلاتی جدی مواجه هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*