بلوچستان در صدر جدول جهانی بدبختی و مرگ در میانگین سن فوت (امید به زندگی)

✍️ عبدالستار دوشوکی (مرکز مطالعات بلوچستان)

با سپاس از رسانک نیوز که خبر اولیه را منتشر کرد, ناچار شدم آمار های بین المللی و سازمان ملل در مورد میانگین سن فوت (مرگ زودرس) که بر طبق آمار سازمان ثبت و احوال کشور در بلوچستان حدود پنجاه سال است (یعنی قریب به سی سال کمتر از متوسط کشور) را از منظر بین المللی بررسی کنم.

این آمار هولناک در مورد مناطق بلوچ نشین کرمان و هرمزگان نیز صدق می کند. در طی سیزده سال گذشته از ۴٧ سال تا ۵۰ سال در نوسان بوده است.
وبسایت اطلاعات می نویسد: “فاجعه در سیستان و بلوچستان و کرمان؛ ماجرا چیست؟” سایت تابناک نیز می نویسد: “آقایان! مردم این منطقه یکی یکی کم می‌شوند”.

یکی یکی کم شدن مردم بلوچستان, علاوه بر کشتارهای روزانه و بیشترین درصد نسبی اعدام ها و مرگ و میر نوزادان و مادران باردار و رد مرز کردن اجباری بلوچ های بی شناسنامه به پاکستان و افغانستان و کشتار سوختبران و قتل های مشکوک شاید در راستای سیاست های کلان جمهوری اسلامی باشد تا طرح آمایش سرزمینی یا تغییر بافت جمعیتی بلوچستان را تحت عنوان “طرح توسعه سواحل مکران” بصورت کامل اجرا بکند.

اگر به جدول بین المللی میانگین سن فوت ‌شدگان در دویست کشور و مناطق جهان نگاهی بیندازیم, باید به حال بلوچستان گریست. زیرا میانگین سن فوت ‌شدگان در همه این کشورها و مناطق جهان از جمله پایین ترین آنها نظیر چاد، لیستو، نیجریه، سودان جنوبی، بورکینافاسو، گینه و سومالی (و همه کشورهای آفریقایی) از بلوچستان بالاتر است. پاکستان با بیش از ۶٧ سال و بنگلادش ٧۴ سال و افغانستان با بیش از ۶۴ سال و فلسطین با بیش از ٧۴ سال قابل مقایسه با بلوچستان نیستند.

در قعر جدول دنیا کشور چاد با میانگین قریب به ۵۴ سال قرار دارد. در حالی که میانگین سن فوت ‌شدگان در بلوچستان اکنون زیر عدد ۵١ سال است. یعنی بلوچستان نه تنها محرومترین و فقیرترین منطقه ایران نیست، بلکه بر طبق آمارهای بین المللی در سراسر جهان در رده آخر قرار دارد.

این جنایت عامدانه مصداق بارز نسل کشی خاموش (silent genocide) در بلوچستان توسط رژیم جمهوری اسلامی  است.

لینک : جدول بین المللی میانگین سن فوت ‌شدگان در سراسر جهان :
https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*