عدم همکاری اداره برق بخش پلان جهت انشعاب برق یک خانواده تحت پوشش بهزیستی

به گزارش رسانک، با گذشت چندین سال، اداره برق بخش پلان در اقدامی خلاف قانون و علیرغم درخواست های مکرر اداره بهزیستی شهرستان قصرقند مبنی بر انشعاب برق یک خانواده تحت پوشش این اداره، کوتاهی کرده و به برای این خانواده در روستای “وش چات” در منطقه تلنگ خدمات و انشعاب برق ارائه نمی‌دهد.

گفته می‌شود که مادر این خانواده چندین سال است که دچار سکته شده و قادر به تکان خوردن نیست و همچنین تنگی نفس شدید دارد که این امر نیاز او را به کپسول اکسیژن دوچندان کرده است.

نبود انشعاب برق و عدم ارائه خدمات توسط اداره برق در حالی انجام می‌شود که بر اساس بند «ر»، تبصره ۶ قانون بودجه سال ١۴٠٢ کل کشور با موضوع معافیت مددجویان تحت پوشش سارمان بهزیستی، بخشی از بودجه‌ اداره برق به ارائه اینگونه خدمات تخصیص یافته است.

لازم به ذکر است که با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، عدم همکاری اداره برق برای دادن کنتور و اشتراک باعث شده تا حال مادر خانواده که نیاز به مراقبت و کپسول اکسیژن دارد، وخیم شود و اعضای خانواده در هوای نامناسب و گرم زندگی کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*