درمان و رها رسازی پرنده مهاجر توسط شهروند اهل زابل

به گزارش رسانک، روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شهروند بلوچ اهل زابل یک قطعه پرنده مهاجر را که به علت باد شدید در منزل این شهروند پناه گرفته بود بعد از دادن آب و غذا در طبیعت رهاسازی کرد.

گفتنی است که منطقه سیستان در شمال بلوچستان در گذشته بدلیل وجود دریاچه بین المللی هامون پذیرای انواع پرندگان بوده ولی بی کفایتی مسئولین و مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران در گرفتن حق آبه رودخانه هیرمند باعث خشک شدن این منطقه شده است.

این امر همچنین باعث تشدید بادهای یکصد و بیست روزه شده و منجر به تخلیه بسیاری از روستاهای منطقه گشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*