ارسالی-سرقت

مردم مراقب سرقت‌ها در شهر باشند که در روز روشن هم توی زاهدان و جاهای دیگه زیاد شده. من روز یکشنبه ٢٣ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بچه ام مریض بود و به همین دلیل به بیمارستان علی اصغر زاهدان منتقلش کردم و داخل بیمارستان در حال انجام کارهای پرونده بستری اش بودم که یک نفر اومد کنارم و بدون اینکه بشناسمش به صحبت کردن با من شروع کرد.

بعد اینکه کارم تموم شد رفتم بیرون مانیتور ماشینمو تو روز روشن دزدیده بودند. این یک ترفند سارقین است که من بعدش متوجه شدم که صحبت کردن اون آدم ناشناس از روی برنامه بوده تا منو زیر نظر داشته باشه

میخواستم بگم در روز روشن این چندمین باره که اطرافیان من میگن و خودم تجربه کردم که جلوی بیمارستان ها سرقت می‌کنند و حتی ممکن است ماشین را هم به سرقت ببرند.

این تجربه من بود و خواستم برای مردم عزیز و همشهریان به اشتراک بگذارید تا بیشتر مراقب باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*