غرق شدن دو کودک بلوچ در پی غرق شدن در رودخانه شهرستان سراوان

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ٢۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دو کودک بلوچ در پی غرق شدن در رودخانه “مات کور” واقع در شهرستان سراوان جان خود را از دست دادند.

هویت این دو کودک، عبیدالله باهورزهی، ٧ ساله فرزند ذاکر و “حیدر دهواری” ٩ ساله، فرزند شعیب، هر دو اهل روستای کولو از توابع شهرستان شستون (سراوان) عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این دو کودک برای تفریح به کنار رودخانه رفته بودند که بدلیل برداشت بی رویه ماسه و خاک از سطح رودخانه و عمق زیاد آب، در رودخانه غرق شده و جان خود را از دست دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*