هشدار عموم مردم بلوچ به نهادهای امنیتی در خصوص تعرض به شعائر مذهبی و بازداشت علمای مردمی بلوچستان

«بسم الله الواحد القهار
آخرین هشدار جوانان و عموم مردم و طوایف بلوچ در رابطه با تعرض به مساجد، مدارس دینی، احضار و بازداشت علمای بلوچستان توسط نهادهای های امنیتی

گنبدهای حق سپر ما هستند و صف نماز ما لشکر ما. برای حق و دین و ایمان جانمان را می‌دهیم‌ و در اين مسير از هیچ احدی ترسی نداریم. از این رو از هیچ گلوله‌ای نمی‌هراسیم و با هیچ ظلمی نمی‌شکنیم. این حقیقت را اگر با مرور تاریخ‌مان متوجه نشده‌اند در جمعه‌ خونین به چشم سر مشاهده نموده‌اند. همان صحنه‌ای که گمان می‌کردند با زدن و کشتن یک یا دو نفر مردم ما پراکنده می‌شوند و صحنه را با وصف عملیات تروریستی! مدیریت خواهند نمود غافل از اینکه اینجا بلوچستان است و وقتی حرمت‌ها شکسته شود و خون جلوی چشم مردمش را بگیرد ترس و عقب‌نشینی هیچ‌یک از گزینه‌های روی میز نخواهد بود!

غیرت و شجاعت جوانانمان را دیدید و استقامت و حقگویی علمای‌مان چشمتان را خیره و رویایتان را تیره نمود. کنترل صحنه‌ای که برای بهره‌برداری و نیل به اغراض شخصی و منافع حزبی‌تان چیده بودید چنان از دستتان خارج شد که بلوچستان گمنام و محصور در محدودیت خبری، پرچم‌دار اعتراضات به حق مردم ایران و پایتخت مطالبات ملی گردید!

اما اکنون پس از صبر و سکوت مومنانه و حکیمانه‌ علمای گرانمایه و مردم سَیّاس شده‌ بلوچستان دوباره با حربه‌های سبک و کیدهای ضعیف تان به میدان آمده‌اید تا تیر خلاص را بر پیکر نیمه‌جان اعتبار و اعتماد میان مردم و حاکمیت شلیک کنید!

براستی که چه بد تدبیرکنندگانی هستید و چه بد مدافعانی هزینه‌تراش برای نظامی که پست و مقام و مواجه‌مواجبتان را از آن می‌گیرید! شما یا دشمن هستید و در پی به آشوب کشیدن خطه‌ بلوچستان که آتشش تا جایی که گمان نمی‌برید زبانه خواهد کشید و یا دوستی‌تان با این نظام دوستی خاله‌ خرسه‌ است با سنگی بزرگ در دست! این سنگ بزرگ حرمت‌شکنی مساجد و مدارس دینی ما و احضار و تعرض به علمای ماست.

آن را پرتاب کنید تا ببینید سر چه کسی له خواهد شد! و بدانید که شما در تاریخ این خطه نخستین کسانی نیستید که به این کید ضعیف دست می‌یابید و پیش از شما چنگیزیان و نیاکان صفوی‌تان نیز تعرض به مساجد و علما را در دستور کار خویش قرار داده‌اند پس در سرنوشت و سرانجام آنها بیاندیشید و عبرت بگیرید که بلوچستان جایی نیست که این افعال زشت در آن راه به جایی برد.

لیکن در نبود مسئولینی خطه شناس و مردم شناس در استان فضا برای پیاده نمودن برنامه‌های سخیفی چون مسجدستیزی و حرمت‌شکنی علما برای نیل به منافع زودگذر همسایگان و هم‌استانی های دیروز و بدخواهان و دشمنان امروز در این خطه فراهم شده تا با این افعال زشت مجالی برای نفرت پراکنی و عقده‌گشایی‌های قومی و مذهبی زابلیبلوچ و شیعهسنی؛ اتحاد میان جوانان و علما و مساجد و مدارس ما را به دست بی‌کفایت خویش از همیشه‌ی تاریخ محکم‌تر نموده و سره از ناسره را حتی برای پیرزنان و کودکان ما از تفاوت روز و شب نیز روشن‌تر بنمایند!

چنان است که اکنون در تمامی مسائل چنانچه مزدور و نوکری از جانب شما و خط فکری شما در میان مردم لب به سخن بگشاید تشخیص آن برای مردم مانند پیدا کردن بز سیاه در دامان دشت سراسر برف است! اما این را بدانید صبر ما حدی دارد و جوانان از دیدن بی‌حرمتی به مساجد و مدارس و علما که مقدس ترین اماکن و اشخاص نزد ما هستند صبرشان لبریز شده و اشتباه بعدی جبران ناپذیر و کنترل نتایج آن از توان مکرکنندگان خارج خواهد بود. نزد ما آگاهی و قوت و اتحادی وجود دارد که به لطف حماقت طراحان جمعه‌های خونین و سفاهت مجریان سفاک آن بدست آمده و کافیست حجت را بر ما تمام کنید تا با استعانت از الله متعال و با پیشوا قرار دادن کلام الله جانهایمان را هزینه‌ زدودن دستان ناپاک آشوب افکن در این خطه نماییم.

این اخطار جوانان و طوایف بلوچ و هموطنان همفکر و هم‌نظرشان در سطح کشور است. اگر در مرکز کشور اشخاص باتدبیری این پیام را می‌فهمند دست اشرار و بچه‌لات‌های‌ دیروز و امنیتی های امروزشان را از خطوط قرمز (مساجد، مدارس و علمای ما) بازدارند و اگر چنان اشخاصی در میان شما نیستند ما به‌ رسم قرآن از تاریخ به شما عبرت می‌دهیم: شاه‌سلطان‌حسین صفوی‌تان در پاسخ به هشدار ریش‌سفیدان و بزرگان دورافتاده ترین استان قلمرو‌اش پاسخ داد: این‌ها شپش دارند! بیرونشان بیندازید! و تاریخ به یاد دارد که چگونه آنان که به چشم مستان قدرت شپشو بودند طومار صفویان را در هم پیچیدند!

با آرزوی فهم برای شما یا فتح برای ما

جوانان قبایل و طوایف بلوچستان
۱۴۰۳/۲/۲۱»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*