بازداشت دستکم ده شهروند بلوچ فاقد شناسنامه و تبعه افغان توسط نیروهای نظامی در سراوان

به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دستکم ده شهروند بلوچ فاقد شناسنامه در بازار شهر سراوان تحت عنوان اتباع کشور افغانستان به همراه شماری از اتباع افغانستان توسط نیروهای انتظامی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

از هویت این افراد که گفته شده تعدادی از آنان تبعه افغانستان و برخی اهل زاهدان بودند تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

گفته می‌شود که چندین خودروی نیروهای نظامی با یورش به جمعه بازار شهر سراوان شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه را نیز پس از تفتیش بدنی تحت عنوان اتباع کشور افغانستان بازداشت کرده ‌اند که تعدادی از آنها با دخالت و وساطت دیگر شهروندان آزاد شده و دستکم ده تن دیگر که میان آنان سه نفر اتباع افغانستان بودند، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*