جامعه جهانی باید به سرکوب حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند

مجموعه خبری_تحلیلی رسانک به همراه ۱۵ سازمان‌ مدافع حقوق بشر دیگر، با انتشار بیانیه‌ ای از جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر خواستند با محکوم کردن سیاست های محدود کننده جنسی و باروری ایران متحد شوند و از طریق مجاری دیپلماتیک، خواستار لغو قوانین تبعیض آمیز شوند.

این سازمان‌ها همچنین از جمهوری اسلامی خواستند که با احیای برنامه‌ های جامع تنظیم خانواده، سازمان های امضا کننده این بیانیه تأکید کردند که حکومت ایران باید به استانداردهای بین‌ المللی بهداشت پایبند باشد و با سازمان ملل متحد همکاری کند تا دسترسی به مراقبت‌ های بهداشتی باروری برای زنان در بالاترین سطح تضمین شود.
 
در بخشی از این بیانیه ادامه آمده است:
 
در دهه گذشته، حکومت ایران تلاش‌های خود را برای محدود کردن حقوق اساسی زنان، به ویژه در حوزه خودمختاری باروری، تشدید کرده است. این روند، الگوی گسترده‌تری را در داخل کشور نشان می‌دهد که در آن حقوق زنان با محدودیت‌های مداوم و رو به افزایش مواجه است. دولت ایران با ادعای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت، قوانین تبعیض‌آمیزی بیشتری را وضع کرده است که به شدت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود می‌کند. این اقدامات، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی را مجرم می کند و از زنان سلب خودمختاری تن می شود و تبعیض سیستماتیک را که اکنون به طور گسترده شناخته شده است، ادامه می دهد.

با توجه به قوانین تبعیض آمیز مداوم علیه مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری زنان سازمان های امضا کننده این نامه خواستار اقدام قاطع بین المللی برای رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران هستند.

سازمان های امضا کننده از جامعه جهانی می خواهند:

جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر باید با محکوم کردن سیاست های محدود کننده جنسی و باروری ایران متحد شوند و از طریق مجاری دیپلماتیک، خواستار لغو قوانین تبعیض آمیز شوند.
بصورت ویژه ضروری است صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) را بخاطر هدف آن که همانا تلاش برای دستیابی به تضمین دسترسی همگانی به سلامت و حقوق باروری و همینطور تنظیم خانواده است را مخاطب قرار دهید.

ضروری است اطمینان حاصل شود که این کمپین ها به اتنیک ها و جوامع اقلیت نیز برسد و از نظر زبانی فراگیر باشند و بدین ترتیب توزیع گسترده تر و به حداکثر رساندن تأثیر تحول آفرین آنها را تسهیل کنند.

برای پاسخگو کردن ایران در قبال نقض حقوق زنان، به ویژه نقض حقوق جنسی و باروری، نظارت تخصصی را حفظ کنید.

سازمان های امضا کننده از جمهوری اسلامی ایران می خواهند:

برنامه های جامع تنظیم خانواده را که شامل آموزش پیشگیری از بارداری، مراقبت های بهداشتی قبل از تولد و بعد از زایمان و آموزش جامع زبانی برای توانمندسازی همه زنان در انتخاب های مراقبت های بهداشتی باروری خود است، احیا کنید.

تعهد به رعایت استانداردها و تعهدات بین المللی بهداشت، از جمله حق سلامت، همانطور که در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) آمده است، را متعهد شوید.

گام‌های ملموسی برای مقابله با تبعیض سیستماتیک جنسیتی و ارتقای برابری جنسیتی در همه حوزه های اجتماعی بردارید.

با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعامل داشته باشید و دسترسی بدون محدودیت به کشور را برای آنها فراهم کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*