رها کردن جسد مجهول الهویه در مقابل پزشک قانونی سراوان

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، فرد یا افرادی یک جسد مجهول الهویه متعلق به یک شهروند مَرد را در مقابل درب پزشک قانونی شهر سراوان که در داخل پتو پیچیده شده بود، رها کرده و محل را ترک کردند.

از هویت و نحوه چگونگی جان باختن این شهروند تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

بر اساس این گزارش، افراد ناشناس بامداد روز سه‌شنبه و قبل از روشن شدن هوا این جسد که مدتی از مرگ وی گذشته بوده را در مقابل پزشک قانونی شهر سراوان منتقل و رها کرده و محل را ترک کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*