جان‌ باختن یک کودک بلوچ در پی غرق شدن در هوتگ در شهرستان قصرقند 

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، یک کودک بلوچ در روستای “چُرُک” در بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند پس از سقوط به داخل هوٹگ (هوتگ) در اثر غرق شدن جان خود را از دست داد.

هویت این کودک بلوچ، “سلمان جام خانه”، ۸ ساله، فرزند خیرمحمد و اهل روستای چرک در بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، بعد از ظهر امروز پس از تعطیل شدن دبستان، سلمان در اطراف هوتگ روستا در حال بازی بوده که در پی سقوط در هوتگ بر اثر غرق شدن جان خود را از دست داده است.

هوٹگ (هوتگ) به گودال آبی گفته می شود که یا بصورت طبیعی و یا دست ساز بشر بوجود آمده و مردم از آب باران که در داخل آن جمع می‌شود، استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که مناطقی مانند دشتیاری از شبکه آبرسانی و لوله کشی محروم هستند و مردم با استفاده از آب جمع شده در این هوتگ ها آب مصرفی خود را تهیه می‌کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*