تجمع برخی از مالباختگان پروژه چهل واحدی مسکن مهر در مهرشهر زاهدان

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شماری از مالباختگان پروژه چهل واحدی مسکن مهر در منطقه مهرشهر زاهدان تجمعی در اعتراض به بی توجهی ۱۲ ساله قوه قضائیه و ارگان‌های دولتی نسبت به مالباختگان، در کنار سازه های نیمه ساخت این پروژه انجام دادند.

گفته می‌شود که سال ۱۳۹۲ مسکن خیرین زاهدان ۴۰ نفر از اعضا را ثبت نام کرده و هر کدام از متقاضیان مبلغ ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند.

این در حالی است که با گذشت بیش از یک دهه این پروژه فقط تا دو سقف پیش رفته و تاکنون هیچ وامی برای اعضا در نظر نگرفته شده است که اکنون حدود ۱۲ سال در انتظار هستند و هیچگونه جوابی به آنها داده نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*