دختر چهار ساله گم شده اهل کلاله پس از پنج روز پیدا شد

رسانک/ “یسنا دیدار” دختر ۴ ساله کلاله ای که پنج روز پیش در زمین های کشاورزی روستا در ترکمن صحرا گم شده بود، در صحت و سلامتی کامل پیدا شد.

یسنا روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه گم شده بود و صدها تن از شهروندان پس از اعلام گم شدن وی برای پیدا کردن او بسیج شدند که در نهایت پس از پنج روز در اطراف روستای یلی بودراق پیدا شد.

در زمان مفقودی این کودک مولوی محمدحسین گرگیج، امام جمعه آزادشهر نیز برای دلجویی به محل رفته بود و از شهروندان بلوچ خواسته بود تا به کمک هم نوعان ترکمن خود به محل آمده و در جستجوی این کودک کمک کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*