برگزاری تظاهرات علیه اعدام و همدردی با کشته شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در شهر فرانکفورت آلمان تظاهراتی اعتراضی علیه قتل دولتی و اعدام های شهروندان ملل ساکن در ایران و با هدف همدردی با کشته شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» توسط شهردار فرانکفورت خانم “نرگس اسکندری-گرونبرگ” و آقای “اقبال اقبالی”، دایی توماج صالحی برگزار شد.

در این تظاهرات، همچنین شماری از اعضای حزب مردم بلوچستان و سازمان عفو بین الملل و سایر آزادی خواهان نیز حضور داشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*