نبود تخت خالی در بیمارستان زابل برای پذیرش بیماران و بستری مردن بیماران در راهرو

به گزارش رسانک، نبود تخت و اتاق خالی در بیمارستان امیرالمؤمنین زابل برای پذیرش بیماران اورژانسی بسیاری از بیماران را علاوه بر رنج بیماری با مشکلات عدیده دیگری مواجه ساخته است.

بر اساس این گزارش، بخاطر نبود جا در اتاق، بیماران بدحال که باید با فوریت برای سونوگرافی بروند ساعت‌ها داخل سالن و راهرو بر روی تخت و در نوبت منتظر می‌مانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*