خبر

گرانێن ماشینانی رانندهانی جم بئیگ و زهرشانی کنگ دُزآپئے اُستانداریئے دێما، آیانی ماشینانی ٹێلانی کم بئیگئے سئوبا

رَسانک نیوز سئے شمبه رۆچا ۱۴ پروردین ۱۴۰۳، بازێنے چه گرانێن ماشین و نێم گرانێن ماشینانی راننده ٹێلانی کم بئیگئے سئوبا دُزآپئے دێما په زهرشانیئے واستا جم بوتگ‌اَنت. گوشگی اِنت …..ادامه خبر

خبر

سئے ورناهئے بێران بئیگ گۆن دو ماشینئے ڈیکّر ورگا سک باز اپسۆزئے جاه اَت و بازێنے چه هلکئے مردمان دردناک بوتنت که آیانی پجّار جاسم کلمتی و همل نۆهانی و امیر دبیرستان بلۆچ اِنت

بله چه دراهێن چیزّان اپۆزناک‌تر اشی اَت که برێسئے شهرداریئے کم کاریانی گۆما که هازر نه‌اَت په آسئے هامۆش کنگا وتی ادارهئے ماشینان راه بدنت که سئوب بوت اے ورنا …..ادامه خبر

خبر

تجمع شماری از رانندگان خودروهای سنگین مقابل استانداری زاهدان در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، شماری از رانندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت مقابل استانداری زاهدان تجمع کردند. گفتنی است …..ادامه خبر