خبر

اعلام جرم دادستانی استان بلوچستان و سیستان علیه شهرداران کنارک و زاهدان

به گزارش رسانک، ابوالفضل احمدزاده، سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان بلوچستان و سیستان از اعلام جرم علیه شهرداران کنارک و زاهدان طبق دستورالعمل ترک فعل مدیران خبر داد. …..ادامه خبر

خبر

وضعیت بحرانی ترانس برق در روستای کریم آباد ایرانشهر و بی‌تفاوتی مسئولان

به گزارش رسانک، بی‌تفاوتی مسئولان اداره برق شهرستان پهره (ايرانشهر) و عدم توجه به خطرات احتمالی ناشی از برق گرفتگی شهروندان، ساکنان روستای کریم آباد را نگران کرده است. روستای …..ادامه خبر