خبر

تکمیلی-کشته و زخمی شدن دو سوختبر بلوچ در پی برخورد خودروی سوختبر با یک خودروی تانکر در شهرستان راسک

کشته و زخمی شدن دو سوختبر بلوچ در پی برخورد خودروی سوختبر با یک خودروی تانکر در شهرستان راسک به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، در پی …..ادامه خبر

خبر

مئولوی دۆست مهمد درواه: آ کسانے که جُتایی و بےاِزّتیئے دُمبا اَنت آ پاسدێن مردم اَنت

رَسانک/ مئولوی دۆست مهمد درواه، چه کهکئے هلکا و زهکئے شهرئے دمگانی جمهئے پێشنماز، اَزیزی زابلئے جمهئے پێشنمازئے بارئوا که مئولوی اَبدالهمید و مکّیئے کارندهانی بارئوا گپّی کُرتگ بوتگ هبری …..ادامه خبر