تجمع کشاورزان و تراکتورداران اهل قلعه گنج در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت

به گزارش رسانک، امروز ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، کشاورزان و تراکتورداران کله گنج (قلعه گنج) در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت در مقابل جهاد کشاورزی این شهرستان تجمع کردند.

به گفته کشاورزان، آنها در حال برداشت گندم از مزارع هستند که کاهش سهمیه سوخت باعث شده تا برداشت گندم به کندی انجام شود و متحمل پرداخت هزینه های بیشتر برای خرید سوخت در بازار آزاد شوند.

همچنین جهاد کشاورزی به بهانه خیس بودن از خالی شدن گندم ها در سیلوها خودداری کرده که با اعتراض کشاورزان همراه بوده است.

حضور و تجمع کشاورزان این منطقه در مقابل جهاد کشاورزی در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت تاکنون نتیجه ای در پی نداشته‌است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*