پیوستن کسبه و بازاریان خیابان اصلی شهر چابهار به اعتصابات سراسری

به گزارش رسانک، امروز ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان، بازاریان و کسبه شهر چابهار در بزرگترین خیابان شهر (خمینی) در همبستگی با خانواده‌های شهدای جمعه خونین زاهدان دست به اعتصابات سراسری زدند.

این ویدئو اعتصاب کسبه و بازاریان خیابان خمینی شهر چابهار و پاساژ طلافروشان را نشان می دهد که به اعتصابات سراسری پیوسته اند.

گفتنی است که کسبه بسیاری از شهرهای دیگر نیز به اعتصابات سراسری پیوسته اند و اینترنت نیز با اختلال شدید مواجه شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*