ویدئوهای دیگری از اعتصابات و استقرار نیروهای نظامی در بازار اصلی و بزرگ زاهدان (چهار راه رسولی)

رسانک/ امروز شنبه ٨ مهر ماه ١۴٠٢، در روز سالگرد جمعه خونین زاهدان نیروهای نظامی در بازار بزرگ شهر زاهدان واقع در چهارراه رسولی مستقر شدند.

گفتنی است که کسبه و بازاریان شهر زاهدان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جمعه خونین زاهدان دست به اعتصابات سراسری زده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*