تداوم اعتراضات در میان اعتصابات مردم زاهدان

به گزارش رسانک، امروز شنبه ٨ مهر ماه ١۴٠٢، در روز سالگرد جمعه خونین زاهدان مردم در مناطق مختلف شهر زاهدان ضمن پیوستن به اعتصابات سراسری دست به اعتراضات نیز زدند.

معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو چندین خیابان را مسدود کرده و بازاریان و کسبه نیز دست به اعتصابات گسترده سراسری زده‌اند.

لازم به ذکر است که جو امنیتی شهر زاهدان پس از اعزام هزاران نیروی نظامی از سایر استان ها به بلوچستان، به شدت افزایش یافته ولی علیرغم این وضعیت و فشارها و تهدیدات مردم بلوچ دست به اعتراضات و اعتصابات زده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*