اعتصابات گسترده در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان، مردم بلوچ بنا به فراخوان های اعلام شده، امروز دست به اعتصابات سراسری زده اند و بازارها را تعطیل کردند.

این ویدئو اعتصاب کسبه و بازاریان منطقه بازار مشترک، مرکز جماعت تبلیغی و گاراژ قدیم شهر زاهدان را نشان می‌دهد.

گفتنی است که کسبه بسیاری از شهرهای دیگر نیز به اعتصابات سراسری پیوسته اند و اینترنت نیز با اختلال شدید مواجه شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*