مردم همچنان در محاصره نیروهای امنیتی در داخل مسجد مکی هستند

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٧ مهر ماه ١۴٠٢، مسجد مکی در زاهدان همچنان تحت محاصره نیروهای امنیتی و نظامی قرار دارد و بسیاری از مردم همچنان در آنجا هستند.

بر اساس این گزارش، درگیری نیروهای امنیتی و نظامی با مردم پس از اقامه نماز جمعه شروع شده و هم اکنون در عصر جمعه همچنان در اطراف مسجد مستقر هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*