تازه‌ترین گزارش از شمار کشته شدگان اعتراضات زاهدان در جمعه خونین (٨ مهر ماه ١۴٠١)

رسانک/ در تازه‌ترین گزارشی که حال وش منتشر کرده شمار کشته شدگان جمعه خونین زاهدان و اعتراضات پس از آن به ١٠۵ نفر رسیده است. در این گزارش نام چند نفر از مجروحین که در طول یک سال اخیر بدلیل جراحت ناشی از اصابت گلوله به شهادت رسیده اند نیز احراز و به لیست اضافه شده است.

بنابر این گزارش در جمعه خونین زاهدان ١٠۵ نفر کشته شدند که در بین آنها دستکم ١٧ کودک و ۴ زن وجود دارد و هویت آنها به شرح زیر است:

۱-هستی نارویی فرزند بلال
۲-حیدر نارویی‌ رشید فرزند محمدعلی
۳-امیر حمزه نارویی فرزند عبدالله از ناحیه کلیه و پا
۴-حمزه نارویی فرزند محمد
۵-عبدالحمید حمید نارویی فرزند رشید
۶-حمید نارویی فرزند محمدعلی
۷-محمدصدیق نارویی (رافع نارویی) فرزند سراج‌الدین،۲۳ ساله
۸-یونس نارویی
۹-امید نارویی ۱۶ ساله
۱۰-موسی دویراء (نارویی) فرزند عبدالقیس، ۱۸ ساله معروف به (موسی آنشینی)
۱۱- عبدالله نارویی فرزند عبدالمجید
۱۲-علی عاقلی (نارویی) ۲۸ ساله
۱۳-دانیال شه‌ بخش، ١١ ساله، فرزند عبدالحمید
۱۴-عمران شه‌ بخش فرزند عبدالقدوس
۱۵-یاسر شه‌ بخش فرزند تاج‌محمد
۱۶-محی‌الدین شه‌ بخش فرزند محمدکبیر
۱۷-عبدالله شه‌ بخش فرزند جمعه
۱۸-فرزاد شه‌بخش فرزند ابراهیم
۱۹-احمد شه‌ بخش
۲۰-محمدعلی اسماعیل‌زهی (شه‌بخش) فرزند عبدالواحد معروف به (محمدعلی گمشادزهی)
۲۱-جلیل قنبرزهی (شه‌بخش) فرزند عبدالرحمان
۲۲-عبدالملک شه‌بخش
۲۳-عبدالمجید بلوچزهی شه بخش ‌ فرزند مهرالله
۲۴-محمدامین گمشادزهی ،١٧ ساله، فرزند عبدالواحد
۲۵-امید صفرزهی، ١٧ ساله، فرزند نعیم (بدون شناسنامه/اصابت گلوله به ناحیه گردن و سر)
۲۶-صلاح‌الدین گمشادزهی فرزند نعمت‌ الله
۲۷-امیرمحمد گمشادزهی فرزند قادر
۲۸-محسن گمشادزهی
۲۹- خدانور لجه ای فرزند عیسی
۳۰-لال‌ محمد آنشینی فرزند شریف
۳۱-زلیخا ترزی، ۸۸ ساله، مهاجر اهل افغانستان (در مصلی کشته شده)
۳۲-مهدی آنشینی
۳۳-بلال آنشینی
۳۴-عبدالغفور نوربراهویی فرزند ظاهر معروف به (عبدالغفور دهمرده)
۳۵-علی‌اکبر براهویی فرزند خانمحمد
۳۶-علی براهویی ،١٢ ساله، فرزند عمر
۳۷-محمد براهویی (طلبه)
۳۸-محمود براهویی، ١٨ ساله، فرزند موسی (طلبه)
۳۹-عبدالصمد براهویی (عیدوزهی) فرزند سخی‌داد
۴۰-جمال‌ عبدالناصر محمدحسنی (براهویی)
۴۱-لال‌ محمد عالیزهی فرزند ظریف
۴۲-ابوبکر نهتانی
۴۳-محمد قلجایی
۴۴-امین‌ الله قلجایی (طلبه)
۴۵-محمد ریگی فرزند ابراهیم
۴۶- عبدالله گنگوزهی‌ ریگی
۴۷-امیرحسین پرنیان (میرکازهی‌ ریگی) فرزند ابراهیم
۴۸-بهزاد ریگی، ٣٠ ساله، فرزند رضا (اصابت گلوله به ناحیه سر)
۴۹-عبدالمجید ریگی
۵۰-محمد رخشانی، فرزند عبدالقادر، ۱۲ ساله
۵۱-عبدالجلیل رخشانی فرزند مجید
۵۲-عبدالرحمن بلوچی‌ خواه فرزند شاهی معروف به (عبدالمنان رخشانی)
۵۳-منصور رخشانی
۵۴-محمد فاروق رخشانی
۵۵-بلال رخشانی فرزند عبدالواحد 
۵۶- خلیل قنبرزهی‌ تنها فرزند علیگور معروف به (جلیل رخشانی)
۵۷-سامی هاشمزهی ۳۳ ساله
۵۸-سامر هاشمزهی فرزند نبی ۱۶ ساله
۵۹- یاسر شاهوزهی ۱۶ ساله (اصابت گلوله به ناحیه قلب)
۶۰-محمدرضا ادیب‌ توتازهی فرزند سیدمحمد
۶۱-محمود شهنوازی فرزند امان‌الله
۶۲-عبدالخالق شهنوازی فرزند محمدشریف معروف به ( عمر)
۶۳-امید شهنوازی فرزند احمد
۶۴-امیرحمزه شهنوازی
۶۵-محمد اقبال نائب‌ زهی (شهنوازی) فرزند نیازمحمد (فاقد شناسنامه/ ۱۶ ساله)
۶۶-نعمت‌ الله کُبدانی فرزند رحمت‌الله
۶۷-عزیز‌ الله کبدانی فرزند حبیب‌الله
۶۸-ابراهیم گرگیج
۶۹-احمد سرگلزایی
۷۰-علی‌ اکبر حلقه بگوش
۷۱-ابوبکر علیزهی فرزند عبدالشکور
۷۲-حمید عیسی‌ زهی
۷۳-جلیل محمدزهی فرزند عبدالرحمن
۷۴-امین گله‌ بچه (براهویی)
۷۵-عمران حسن‌ زهی فرزند علی
۷۶-آرمان حسن‌زهی
۷۷-مرتضی حسن‌زهی
۷۸-ذالفغار حسن‌زهی
۷۹-محمود حسن‌‌زهی
۸۰-عبدالوحید توحیدنیا فرزند رحیم (اصابت گلوله به قفسه سینه)
۸۱- سدیس کشانی، ۱۴ ساله
۸۲-سلمان ملکی
۸۳-مصطفی بریچی فرزند حسن ۲۴ ساله (اصابت گلوله به ناحیه قلب)
۸۴-عادل کوچکزایی (بریچی) ۱۴ ساله
۸۵-متین قنبرزهی (گرگیج) فرزند بندو ۱۸ ساله
۸۶-اسماعیل آبیل فرزند رحمان
۸۷-سلیمان عرب فرزند سردارمحمد 
۸۸-احمد سارانی فرزند امان‌ الله متولد ۱۳۷۵
۸۹-امید سارانی فرزند خالقداد، ۱۳ ساله (اصابت گلوله ناحیه سینه) 
۹۰-جواد پوشه، فرزند احمد، ۱۱ ساله
۹۱-اسماعیل حسین‌ زهی فرزند محمدسلیم
۹۲-ماه‌ الدین شیروزهی
۹۳-جابر شیروزهی فرزند احمد ۱۲ ساله

۹۴-عبدالصمد ثابتی‌ زاده (شاهوزهی) فرزند شیرعلی
۹۵-امیرمحمد میرشکار، ۲ ساله
۹۶-نجم‌الدین تاجیک فرزند حفیظ‌ الله (مهاجر افغانستان)
۹۷-حبیب الله یعقوبی نجیب براهویی (از مجروحین جان باخته )
۹۸-محمد ریگی فرزند عبدالغفور (از مجروحین جان باخته )
۹۹-حامد باجیزهی (براهویی) فرزند امان الله (زیر شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه جان باخته)
۱۰۰- منصور هرمزی (از مجروحین جان باخته گ)
۱۰۱- زر بی بی اسماعیل زهی (از مجروحین جان باخته)
۱۰۲-جان‌ بی‌بی نارویی فرزند موسی
۱۰۳-سعید ریگی (محمدزهی) از مجروحین
۱۰۴-کودک (هویت نامشخص/ منطقه شیرآباد)
۱۰۵-با فامیلی نارویی (نام نامشخص ) جنسیت مرد

قابل ذکر است از مجموع دستکم ۱٠۵ نفر کشته شده جمعه خونین زاهدان و اعتراضات پس از آن، دستکم ١٧ نفر کودک زیر ۱۸ سال می‌باشند که در زیر هم اسامی آنها آمده است:

۱-سدیس کشانی، ۱۴ ساله (٨ مهر زاهدان)
۲-علی براهویی، ۱۴ ساله (٨ مهر زاهدان)
۳-محمد رخشانی، ۱۲ ساله (٨ مهر زاهدان)
۴-جواد پوشه، ۱۳ ساله (٨ مهر زاهدان)
۵-عادل کوچکزایی، ۱۴ ساله (۶ آبان زاهدان)
۶-امیدصفرزهی، ۱۷ ساله (٨ مهر زاهدان)
٧-امید نارویی، ۱۶ ساله (۶ آبان زاهدان)
٨-محمد اقبال نائب زهی، ۱۶ ساله (۸ مهر زاهدان)
٩-سامر هاشمزهی، ۱۶ ساله (۸ مهر زاهدان)
١٠-امید سارانی، ۱۳ ساله (۸ مهر زاهدان)
۱١-محمدامین گمشادزهی، ۱۷ ساله (۸ مهر زاهدان)
۱٢-دانیال شه بخش، ۱۱ ساله (۸ مهر زاهدان)
۱٣-یاسر شاهوزهی، ۱۶ ساله (۸ مهر زاهدان)
۱۴-جابر شیروزهی، ۱۲ ساله (۸ مهر زاهدان)
۱۵-هستی نارویی، ۷ ساله (۸ مهر زاهدان)
۱۶-امیرمحمد میرشکار، ۲ ساله (۱۱ مهر زاهدان)
۱٧-کودک (هویت نامشخص/منطقه شیرآباد)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*