وحشت رژیم جمهوری اسلامی ایران از مردم بلوچ در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان

رسانک/ وحشت رژیم جمهوری اسلامی ایران از توده مردمی که در سالگرد جمعه خونین زاهدان به خیابان خواهند آمد، باعث شده است که رژیم ایران، فضای بلوچستان را بسیار امنیتی تر از گذشته بکند.

مردم بلوچستان که خواهان مجازات آمران و عاملان کشتار مردم در جمعه های خونین زاهدان و خاش هستند، چیزی برای از دست دادن ندارند و امکان ندارد یک قدم هم رو به عقب برگردند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با استقرار سپاه پاسداران که آتش به اختیارترین نیروهای نظامی و امنیتی ایران است در بلوچستان که غیرخودتی ترین مردم را داراست، با قتل عام مردم، بازداشت علما سعی در امنیتی کردن فضای این منطقه دارد تا بتواند با کمک نیروی سپاه مرصاد به قاچاق اسلحه، مواد مخدر و سوخت بپردازد.

(ویدئو: گفتگوی فريبا برهانزهى از اعضای سازمان برمش (صدای زنان بلوچستان) با تلویزیون صدای آمریکا)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*